Green Plant Vision

Udover den etiske forpligtelse til at kunne give planeten fornuftigt videre til fremtidige generationer, mener vi også, at bæredygtighed bliver en forudsætning for at drive lønsom virksomhed fremover. Derfor driver SKAKO sine grønne initiativer i takt med virksomhedens generelle udvikling og økonomiske formåen og således uden at forsøge at frelse verden på bekostning af en forretningsmæssig fornuftsbetonet og fremtidssikret drift og ledelse.

Bæredygtighed er et stort emne inde for byggebranchen, og vi er bevidste om vores ansvar som markant spiller indenfor en branche, hvor produktion af cement indgår og betragtes som en af de helt store CO2-syndere. Eftersom der formentlig ikke findes en realistisk erstatning til beton inden for de næste mange årtier, må alle led i den værdikæde, der har med cement at gøre, yde en indsats.

Myndigheder verden over kommer til at stille krav til CO2-udledningen – også fra cement og resten af byggebranchen – og i SKAKO vil vi være på forkant med at kunne levere de løsninger, som vores kunder får brug for. Både for at de kan leve op til myndighedernes krav, men også til krav fra kunder og investorer, som også lægger pres på for at få grønnere løsninger.

Derfor er SKAKOs miljøbidrag todelt: Vi ønsker kontinuerligt at måle og overvåge vores egen CO2-udledning på centrale, miljøbelastende områder og samtidig – som det allervæsentligste bidrag til miljøet – at udvikle produkter og løsninger, der sætter vores kunder i stand til at producere mere miljøvenligt.  Og netop det er essensen i vores hidtil største klimaambition om at gøre alverdens betonfremstillingsanlæg grønnere: Green Plant Vision

Big enough to cope ...

Når vi bidrager til at reducere behovet for cement uden at gå på kompromis med styrken eller kvaliteten i betonen, så gør vi den allerstørste forskel. Ikke blot for vores kunder – men også for hele verden. Vi ved godt, at vores blandere måske ikke gør det alene – men omvendt sørger vi for, at blanderne aldrig bliver en hindring for at reducere mængden af cement i betonen.

Samtidig kræver nogle af de nye og mere bæredygtige former for beton en helt anden blandeteknik, end man har set hidtil. Og den kan vi levere. Hvis industrien formår at reducere CO2-udledningen fra cement med blot 1%, så vil det svare til cirka tre gange den samlede CO2-udledning fra hele Danmark. Set i et globalt perspektiv har det uanede potentialer for verdens CO2-udledning for den del, der stammer fra cementproduktion. Og hvis vi i SKAKO kan bidrage med bare en promille, så er det værd for os at forfølge og være stolte af. På trods af vores beskedne størrelse – så er vi store nok til at yde et stort bidrag.

… Small enough to care

I forhold til den værdikæde, vores produkter indgår i, er SKAKOs samlede fodaftryk meget lille. Alligevel gennemfører vi naturligvis en række tiltag for at gøre os selv mere bæredygtige i hverdagen som f.eks.:

  • Reduceret forbrug af strøm og vand på kontorer og i produktionen
  • Løbende udskiftning til elbiler
  • Papirløs produktion
  • Etablering af løbende workshops i decideret ‘bæredygtighedskulturgruppe’
  • Transportoptimering og samling af leverancer med flere delkomponenter

To af indsatsområderne i vores bæredygtighedsstrategi er rettet mod at forbedre vores egen indsats: Det ene handler om at optimere vores egen produktion, mens det andet handler om at skabe en arbejdskultur, hvor det bliver naturligt at tænke bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør.

Alene det at have italesat bæredygtighed som en naturlig del af hverdagen og nedsættelsen af konkrete bæredygtighedsgrupper har sat tanker i gang hos medarbejderne og fokus er generelt på at optimere og forbedre der, hvor mulighederne identificeres.

Her kan du se SKAKOs konkrete målsætninger for vores egen miljøbelastning.

Produkter

Vi stiler mod branchens mindst CO2- belastende produktion: 70% C02-reduktion inden 2030 (index 1990)

Cement

Vi ønsker at producere beton med mindst muligt cementindhold – uden at det går ud over styrken i betonen: 10% cementreduktion inden 2025 (index 2010)

Vand

Vi vil minimere forbruget af vand ved betonblanding: Genbrug af vand=100% inden 2025

Cirkulær

Vores produkter skal kunne genanvendes: Genbrug > 95% inden 2030

Our contribution

Gennem samarbejdet med vores kunder udvikler vi løsninger, der gør deres produktion mere bæredygtig uden at sætte deres generelle forretningsevne på spil.

Blandt vores ydelser og løsninger er f.eks.:

  • Vi leverer blandere, udstyr og styresystemer, der både sparer på energien og fremskynder brugen af UPHC og andre stærke betontyper, der kræver mindre cementindhold
  • Vi sørger for, at kunderne kan genbruge 100% af vandet i selve blandingsprocessen
  • Vi sørger for, at blandere og andet udstyr kan genbruges
  • Vi hjælper med at planlægge kundernes anlæg, så det passer til brugssituationen og ser på det fra alle vinkler. For eksempel om det er mest hensigtsmæssigt at lave ét stort anlæg eller flere små spredt ud geografisk for at reducere transporten
  • Vi hjælper med, at blandere og andet udstyr er ergonomisk korrekt, så det mindsker personlig belastning og fremmer arbejdsmiljøet

Klimaklar produktionsvirksomhed

I samarbejde med Dansk Industri og Industriens Fond har SKAKO gennemgået projekt ”Klimaklar produktionsvirksomhed” og derigennem fået et godt fundament for løbende overvågning og måling af virksomhedens generelle miljøpåvirkning og samlede Co2-udledning. Resultatet er blevet til et værdifuldt værktøj i SKAKO’s samlede miljøindsats på en række relevante områder, herunder affald, genbrug, energi og processer – men især indkøb af stål, jern og metal samt transport. De sidstnævnte områder udgør nemlig langt størstedelen af SKAKO’s samlede miljøbelastning, hvorfor SKAKO’s miljøindsats primært retter sig mod GHGP (Greenhouse Gas Protocol) scope 3 og samarbejdet med vores samarbejdspartnere og de muligheder der ligger i f.eks. effektiv logistik og optimeret transport, cirkulær økonomi, klimaeffektive materialer, alternative, klimavenlige drivmidler, grøn energi i el-tunge processer, osv. Det er gennem det solide samarbejde med underleverandører og partnere, at SKAKO er i stand til at udgøre langt den største positive forskel i det samlede, globale miljøregnskab.

Partnerships – Need a ‘green partner’?

Vi vil indgå partnerskaber, fordi det er i brugssituationen af vores udstyr, vi kan gøre den største forskel. Det nytter ikke noget, at vi opfinder en blander, der reducerer energiforbruget med 80 procent, hvis den ikke passer til brugssituationen og det aktuelle behov hos vores kunder. Ligesom det ikke nytter noget, at vi kun kigger på kæmpestore blandere, hvis det er mere bæredygtigt for vores kunder at producere på mindre anlæg. Samtidig har vi behov for at måle på effekten af vores udstyr i den praktiske anvendelse, og det kræver en løbende og tæt dialog med vores kunder. Det tætte samarbejde optimeres ideelt ved, at vi har adgang til målinger på vores udstyr og har en løbende, åben dialog om udfordringer og muligheder. Vi forventer ikke eksklusivitet. Men såfremt vi udvikler specialprodukter baseret på en partners specifikke behov, forventer vi at indgå forhåndskontrakter, der garanterer aftagelse. Til gengæld skal vi nok sikre, at vi i fællesskab kan udvikle en løsning, der som minimum indfrier kundens behov, som måske endog kan være nyskabende og flytte markedsandele indenfor vores segment – og som begge parter definitivt kan være stolte af.
Vi tænker grønt i alle afskygninger af vores processer og udviklinger og vi ønsker at indgå i samarbejder med partnere, institutioner og mennesker, der deler vores syn på bæredygtighed som et fælles ansvar og fornuftsbetonet forretningsanliggende.