STILLINGEN BESAT
El-teknisk tester

SKAKO Concrete A/S er en udpræget knowhow virksomhed, og vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives hos os. Vi er forrest i feltet, når det gælder udvikling inden for industrielle betonblandeanlæg. Anlæggene leveres worldwide. Til understøtning af virksomhedens positive udvikling søges en stærkstrømstekniker/automatiktekniker til vores serviceafdeling.

Jobbet indeholder først og fremmest, at du fra vores kontor i Faaborg, eller senere i Odense, tester vores styring, inden den bliver sendt til kunden.
Du skal ligeledes være med til at sikre, at produktet stemmer overens med de krav, der er stillet til opgaven, og at der er mindst mulig fejl og mangler hos kunden under idriftsætning.
Du vil også varetage opdatering af vore database med versioner på site. Du vil arbejde i et veletableret team med stor erfaring og højt engagement, og du får mulighed for at være med til at præge den videre udvikling af vores produkt. Hverdagen er fyldt med mange forskellige opgaver, hvoraf de vigtigste er:

  • Hardware-konfiguration og opbygning af SKAKOMATen
  • Test af vores SKAKOMAT system
  • Rette fejl og mangler
  • Gennemse og rette dokumentation
  • Sørge for opdateringer af vores data
  • Modtage og behandle rapporter om ændringer på anlæg
    fra vores rejsende teknikere

Du har sandsynligvis en baggrund som elektriker, maskinmester, installatør, stærkstrømstekniker eller automatiktekniker. Mest afgørende er dog, at du har erfaring fra maskiner, PLC-programmering, SQL-databaser og har procesteknisk forståelse. Gerne fra betonindustrien eller en sammenlignelig procesindustri. Hos SKAKO Concrete A/S arbejder vi med Beckhoffs automatiseringsløsninger og E-Plan. Kendskab til disse vil være en fordel.

Som person forventer vi, at du er systematisk, omhyggelig og har interesse for detaljen. At du forstår vigtigheden af, at det færdige produkt skal være så fejlfrit som muligt, og evner at forfølge de fejl og mangler, der er, indtil de er løst. Vi tilbyder et spændende job, hvor du i din dagligdag vil være i kontakt med resten af vores tekniske afdeling. Vi arbejder i en afdeling, hvor vi alle er afhængige af hinanden, og hvor vores kolleger er afhængige af det arbejde, vi udfører.

Lyder det som et job for dig?

Så send din ansøgning til skako.application.dk@skako.com mærket »Tester«. Der vil løbende blive holdt ansættelsessamtaler.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, så ring til Electric Manager David Ramm på tlf.nr. 27150111 / 26316898.

www.skako.com

SKAKO koncernen er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og arbejder inden for to forretningsområder: Udvikling og levering af blandeudstyr til fremstilling af beton og vibrationsudstyr til industri. Kernekompetencer og knowhow inden for design, projektstyring, salg og service anvendes på de primære markeder for salg og service af komponenter, anlæg og komplette løsninger. SKAKO har omkring 200 ansatte, hvoraf godt halvdelen er ansat i koncernens danske selskaber.

Take the next step with us

Would you like to learn more about our solutions or do you have any other questions, then feel free to fill out the form below and we will contact you shortly.

  • *Required field