SKAKO Concrete A/S har indgået kontrakt på omkring 30 millioner kroner med en af de førende betonproducenter i Schweiz. Kontrakten omfatter en komplet anlægsleverance indeholdende indtransportsystem, Højsilo og blandeanlæg med 2 x Atlantis 1500 blander og SKAKOMAT 600 proceskontrol. Dertil komplet Conflex distributionssystem.

Stærk position i det schweiziske marked

”Det er med stor tilfredshed at vi har indgået kontrakt med denne schweiziske betonproducent. SKAKO Concrete A/S har tidligere leveret til denne kunde og det bekræfter vores evne til at levere de optimale løsninger, således at vi også er med når kunderne udvider deres produktion. Denne kunde stiller store krav til produktkvalitet og bæredygtighed, hvilket gjorde SKAKO Concrete til det naturlige valg. Hjertet i blanderanlægget er vores AM1500 blander, der er forudsætning for at indfri de høje krav til blandekvaliteten”, udtaler Steffen Kremmer, administrerende direktør i SKAKO Concrete A/S.

Ordren vil indgå i omsætning og indtjening i 2022 og 2023


SKAKO Concrete A/S has signed a contract of approx. 30 million DKK with one of the leading concrete producers in Switzerland. The contract includes a complete plant delivery consisting of loading system, high silo and mixing system with two ATLANTIS 1500 mixers and SKAKOMAT 600 control system plus a complete CONFLEX conveying system.

Strong position in the Swiss market

“We are very pleased to have signed this contract with this Swiss concrete producer. SKAKO Concrete A/S has previously delivered equipment to this customer, and this confirms our ability to supply the optimum solutions so that we are invited when the customers expand their production. This customer has high demands to product quality and sustainability which made SKAKO Concrete the obvious choice. The heart of the mixing plant is our AM1500 mixer which enables us to meet the high demands to the mixing quality”, says Steffen Kremmer, Managing Director of SKAKO Concrete A/S.

The order will be included in revenue and profit in 2022 and 2023.

Take the next step with us

Would you like to learn more about our solutions or do you have any other questions, then feel free to fill out the form below and we will contact you shortly.

  • *Required field