Värmebehandling

Lösningar för värmebehandlingsanläggning. SKAKO – lagringsmatare av typen FVE för optimerad produktmatning och urskiljning av vidhäftande bulkmaterial: Laddningsvolym från 71–2 240 liter och 125–4 000 kg

Beskrivning

Vibrerande transportsystem är konstruerade för att transportera, dosera, lösgöra och exakt viktdosera/ladda alla bulkmaterial, även starkt vidhäftande produkter. Lyft- och tipputrustning kompletterar det breda produktsortimentet av matningssystem för att automatiskt och försiktigt lossa behållare i alla vanliga storlekar i lagringsmataren i ugnsmatningssystemet. Många härdningsverkstäder använder SKAKO VIBRATION:s ugnsladdningssystem för att automatiskt kunna dosera bulkmaterial och noggrant väga det för bandugnar, glödgningsugnar, genomskjutningsugnar och tvättsystem. Vi kan konstruera den bästa lösningen för att uppfylla dina specifika krav.

Specifikationer

  • Särskilda ”utrymmesbesparande” lösningar som omfattar luftdrivna elektromagnetiska drivna enheter som gör det möjligt att installera överföringsmataren direkt ovanför ugnens inlopp.
  • Automatisk, konsekvent och optimal produktlastning på ugnens band.
  • Kombinationen av en lagringsmatare och vibrationsöverföringsmatare möjliggör urskiljning och automatisk matning av starkt vidhäftande produkter.
  • Överföringsmatare av värmebeständigt stål för produktmatning direkt in i ugnar med inre ugnsband.
  • Komplett ugnsmatningssystem bestående av lyft-tippvagn, lagringsmatare inklusive vägningssystem och vibrationsöverföringsmatare för optimal automatisk produktmatning.
  • Överföringsmatare med motorvibratorer för kontinuerlig produkttransport mellan processer som oljebad och tvättsystem.
  • Mjuk och automatisk laddning av behållare efter anlöpningsugnen finns tillgänglig med vägningsfunktion.
  • Överföringsmatare med motorvibratorer av värmebeständigt stål i en sluten konstruktion med förseglad flänsanslutning.

Ta nästa steg med oss

Would you like to learn more about our solutions or do you have any other questions, then feel free to fill out the form below and we will contact you shortly.

  • *Obligatoriskt fält
  • Hidden