SKAKOGAB

Effektiv påfyllning och komprimering av gabioner. Med det patentsökta SKAKO-systemet för påfyllning i gabioner görs processen att producera gabioner inte bara snabbare utan också effektivare. Gabionerna blir mer kompakta, vilket är avgörande när man bygger stödmurar.

Beskrivning

När man investerar i en SKAKOGAB finns det olika automatiseringsnivåer att välja mellan. Kärnan i SKAKOGAB är det 2 000×1 000 mm vibrerande bordet som rymmer en eller flera ståltrådslådor, s.k. gabioner. Bordet kan kombineras med en underkorg och en utloppsränna för återvinning av finmaterial, samt en bandtransportör för att transportera finmaterialet till en sidobehållare. För att ytterligare automatisera och minska lastningstiderna för gabionerna kan SKAKOGAB kombineras med en matartratt och en eller två matare. Matartratten kan hålla stenar som krävs för 4–5 påfyllningscykler.

Specifikationer

Med SKAKOGAB är gabionerna mer kompakta, vilket gör dem mer stabila. Vikten på en 2m3 SKAKOGAB-gabion är ca 3 600 kg, med en bulkdensitet på 1,5. Detta är minst 10 % mer än en vanlig gabion. Metallbottenkorgen med utloppsränna och bandtransportör underlättar avlägsnandet av finmaterialet, vilket minimerar behovet av att rengöra bordet mellan korgarna. Stenarna kan lastas av direkt i SKAKOGAB, eller via en matartratt med matare som matar in i SKAKOGAB. Med matartrattslösningen behöver påfyllningen av stenar inte vara tidsinställd eftersom matartratten klarar av 4–5 påfyllningscykler. Plattformar kan läggas till som tillval till SKAKOGAB för enkel åtkomst och översikt.

Ta nästa steg med oss

Would you like to learn more about our solutions or do you have any other questions, then feel free to fill out the form below and we will contact you shortly.

  • *Obligatoriskt fält
  • Hidden