Sortering och inspektion

Lösningar för sorterings- och inspektionsmaskiner. SKAKO vibrationslagringsmatare är den bästa möjliga lösningen för att hålla sorterings- och inspektionsmaskiner igång så länge som möjligt och alltid med rätt mängd produkter utan att en operatör behöver se till att inspektionsmaskinen har tillräckligt med produkter att hålla igång med.

Beskrivning

För att färdigställa matningsutrustningen inför en inspektions-/förpackningsmaskin finns SKAKO VIBRATION – Lyft- och tippningssystemet TILDE för att tömma alla storlekar på transportlådor (10–3 150 kg per låda) i a.m.-matarna.

Specifikationer

Det finns två möjliga lösningar för att mata inspektions- och förpackningsmaskinerna: den ena är för väldigt små och lätt strömmande bulkmaterial som t.ex. muttrar, brickor och mycket små/korta skruvar där SKAKO VIBRATION-silomataren kan användas. Den är förberedd för att placera en 900 x 900 mm behållare (med skjutgrind i botten) ovanpå silomataren; efter öppnandet av grinden i transportboxen strömmar produkten in i matarens silo och kan matas in i följande maskin som startas och stoppas med en nivådetektor som är installerad ovanför vibrationsskålen på inspektions-/förpackningsmaskinen. Den andra lösningen är för längre, större och vidhäftande produkter är av lagringsmatartypen FVE som finns i olika storlekar (70 liter/125 kg innehåll upp till 2 240 liter/4 000 kg)

Ta nästa steg med oss

Would you like to learn more about our solutions or do you have any other questions, then feel free to fill out the form below and we will contact you shortly.

  • *Obligatoriskt fält
  • Hidden