Besøg SKAKO Concretes nye hjemmeside her.

Galvanisering

SKAKO VIBRATION har i mange år bidraget med kreative løsninger til dosering og automatisk håndtering af bulkprodukter i galvaniseringsindustrien. Automatisk vægtstyret indlæsning i belægningstønder opnås enten ved hjælp af negativ last direkte fra FVE-doseringsenheden til belægningstønden eller i forbindelse med en ekstra vejekurv ved hjælp af det system med positiv last, som anbefales, når batching med høj nøjagtighed kræves. Negativ last gør det muligt at optimere den lagrede mængde i FVE-lageret for at undgå halvtomme tønder ved afslutningen af en produkttype.

Beskrivelse

Til opbevaring og dosering af alle former for bulkprodukter anvendes ofte de velkendte SKAKO VIBRATION FVE-lagerdoseringsanlæg. Disse er særligt velegnede til kontrolleret læsning af en lang række bulkprodukter, især produkter, der griber fat i hinanden. Pneumatisk bevægelige overføringsskakter sikrer en ren og sikker udtømning til den efterfølgende tønde og sikrer tøndernes frie bevægelighed og den nødvendige adgang til manuel påsætning af låg.

Specifikationer

Kontrolleret, automatisk og vægtgaranteret indføring af bulkmateriale sikrer en stabil produktkvalitet, optimeret effektivitet i det efterfølgende udstyr, der skal leveres til, samt reproducerbare og sporbare produktionsparametre. I henhold til den permanente PLC-styring (om nødvendigt selvjusterende) med konstant sammenligning af målkapacitet/faktisk kapacitet og automatisk overvågning af FVE-doseringsenhedens indfødningshastighed (om nødvendigt selvjusterende) garanteres en fuldautomatisk, absolut konsistent og ensartet tøndefyldning af alle former for bulkmateriale.

Tag det næste skridt med os

Would you like to learn more about our solutions or do you have any other questions, then feel free to fill out the form below and we will contact you shortly.

  • *Obligatorisk felt
  • Hidden