Integritetspolicy

Denna webbplats och dess innehåll, som med tiden kan ändras, omfattas av

och underhålls endast i informationssyfte för att förbättra allmänhetens tillgång till information om SKAKO, en av världens ledande leverantörer av fabriker för betongtillverkning.

Om du inte samtycker till dessa juridiska meddelanden, ska du vänligen inte använda denna webbplats.

Integritetspolicy

Observera att World Wide Web är ett allmänt tillgängligt system. Att frivilligt göra personuppgifter tillgängliga online görs på egen risk.

SKAKO uppskattar ditt intresse för denna webbplats och respekterar din integritet och personliga sfär, men SKAKO inser också vikten av att skydda integriteten hos personuppgifterna som kan samlas in när du besöker SKAKO Groups webbplatser. Även om sådan information behandlas i enlighet med de rättsliga bestämmelser som gäller för de länder där webbplatserna underhålls, kan dessa webbplatser dock innehålla länkar till tredje parts webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy och för vilka SKAKO inte har någon skyldighet eller ansvar.

SKAKO samlar in personuppgifter som besökarna frivilligt lämnar. Dessa uppgifter används endast inom SKAKO för interna ändamål som anges på den plats där de tillhandahålls, dvs. för att beställa pressmeddelanden, årsrapporter, annan information eller för jobbansökningar, vilket kan inbegripa dess kommunikation med andra företag inom SKAKO-koncernen.

Genom att skicka in dina uppgifter till denna webbplats godkänner du uttryckligen dess användning och eventuell gränsöverskridande överföring.

SKAKO kan använda sig av ”cookie”-teknik eller andra datainsamlingsmetoder (inklusive sådana från tredje parter som Google Analytics) för att mäta webbplatsaktivitet och för att samla in sådan information som webbläsartyp och operativsystem, mätvärden, geografiskt läge på en anonym, kollektiv basis för att skräddarsy information för att passa dina individuella preferenser. SKAKO kan använda dessa uppgifter och dela dem med andra företag inom SKAKO-koncernen för att övervaka dragningskraften hos SKAKO:s webbplatser och förbättra deras prestanda eller innehåll.

Barn och ungdomar under 18 år rekommenderas att få tillstånd av en förälder eller vårdnadshavare innan de skickar in personligt identifierbara uppgifter till SKAKO:s webbplatser.

Copyright © 2018 SKAKO A/S, DK-5600 Faaborg, Denmark. Alla rättigheter förbehålls.

Andra sekretesspolicyer