As of 29 December 2023, SKAKO Concrete is no longer a part of SKAKO A/S. Read more under Company Announcements.

Divisionsdirektør for SKAKO Vibration A/S – Nikolai Jørgensen – byder velkommen til de nye omgivelser og nye lokaler i Forskerparken. Det er behovet for at tiltrække flere ressourcer fra nærområdet, der ligger til grund for beslutningen om at kunne tilbyde medarbejderne de nye rammer, der i første omgang inkluderer 80 m nye kontorlokaler – med moderne mødefaciliteter, stor auditorium, kantine, IT og madordning, m.m.

Fra december 2021 vil det nye kontor vil kontoret primært blive benyttet på skift af teknikere, ingeniører, IT-medarbjdere og salgs-/marketing-personale. Sammen med SKAKO Vibrations ultrafleksible holdning til bl.a. hjemmearbejde og flekstid forventer divisionsdirektøren med det nye initiativ at kunne tiltrække flere kræfter fra bl.a. Odense og omegn.


Division director for SKAKO Vibration A / S – Nikolai Jørgensen – says welcome to the new surroundings and the new premises in Forskerparken (the Research Park).

The purpose of the new satellite offices is to attract more resources from a larger area around Funen . The new premises include 80 m2 of new office space – with modern meeting facilities, large auditorium, canteen, IT and food arrangements, etc. From December 2021, the new office will be used primarily by shifts of technicians, engineers, IT staff and sales / marketing staff. Together with SKAKO Vibration’s ultra-flexible attitude to e.g. homework and flex time, the division director expects with the new initiative to be able to attract more manpower from i.a. Odense and surroundings.

Machen Sie den nächsten Schritt mit uns

Möchten Sie mehr über unsere Lösungen erfahren oder haben Sie sonstige Fragen, dann füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

  • *Pflichtfeld