Lyft-tippvagn

Enkel och säker utmatning av behållare för 2 000 kg. TILDE SKAKO VIBRATION:s Lyft- och tipputrustning erbjuder den optimerade robusta designen för antingen enstaka eller dubbla stativmodeller, vilket resulterar i enheter som uppfyller både kostnads- och kvalitetskraven i kombination med höga lyftfunktioner.

Beskrivning

Utvecklingen av SKAKO Lyft-tippvagn var kulminationen på över 30 års erfarenhet av materialhantering, där lyft- och tippanordningar har krävts för att ladda bulkmatningsutrustning med olika komponenter, ofta med mycket höga bulkdensiteter. Detta täcker särskilt metallkomponenter som ska matas in i värmebehandlingslinjer och galvaniseringsinstallationer.

Specifikationer

  • Säker hantering
  • Lyftförvaring 100 kg – 2,0 ton
  • Tipphöjd 1,5 m – 5 m

Ta nästa steg med oss

Would you like to learn more about our solutions or do you have any other questions, then feel free to fill out the form below and we will contact you shortly.

  • *Obligatoriskt fält
  • Hidden