ON-OFF-system

SKAKO VIBRATION – ON-OFF-systemet är kulmen på över 35 års erfarenhet av materialhantering som utvecklades i samarbete med våra kunder vars produkter och produktionsprocesser kräver automatisk och konsekvent produktmatning. SKAKO VIBRATION – förvaringsmatare av typen FVE är särskilt lämpade för matning av bulkmaterial och även för att lösa upp vidhäftande produkter för att åstadkomma ett automatiskt och konsekvent produktflöde. SKAKO VIBRATION har särskilt utvecklat det elektroniska ON-OFF-systemet för extremt vidhäftande produkter som är mycket svåra att hantera automatiskt, där en förvaringsmatare av typen FVE kombineras med ett vibrationstråg av typen CCE/CCU.

Beskrivning

Detta tråg kommer att installeras på en lastcell som möjliggör en ”kommunikation” mellan lagringsmataren och vibrationstråget. Förvaringsmataren samlar små och kontrollerade mängder av produkten till vibrationstråget. Vibrationstråget matar och sprider konsekvent produkten till påföljande maskin. Lastcellen kontrollerar de enskilda laddningarna från lagringsmataren och garanterar en permanent, konsekvent och automatisk produktmatning. Kontrollerad, automatisk och konsekvent matning av bulkmaterial säkerställer en jämn produktkvalitet och optimerad effektivitet hos den utrustning som ska matas.

Specifikationer

  • Tömning av industriella tvätt- och torkmaskiner
  • Matning och tömning av linjer för industriell galvanisering och ytbehandling
  • Matning av vägnings- och förpackningsmaskiner
  • Matning av produktions-/sorterings- och kontrollmaskiner

Ta nästa steg med oss

Would you like to learn more about our solutions or do you have any other questions, then feel free to fill out the form below and we will contact you shortly.

  • *Obligatoriskt fält
  • Hidden